In flexo letter press

Công ty In và Bao bì VPC sử dụng hệ thống máy Flexo 8 màu QR-RS260-8C+2F FULL ROTARY LABEL PRINTING MACHINE :

( VPC use the 8 color- flexo printing machine QR-RS260-8C+2F FULL ROTARY LABEL PRINTING MACHINE)

  • Khổ in tối đa (Rộng – Dài) (Max printing Width – Length): 254mm – 457mm
  • In 8 màu có cụm UV, 1 cụm in mặt sau (8 colours UV printing, Back side Printing unit)
  • Chức năng khử Corona (Corona treater)
  • Chức năng phủ UV, vanish, láng màng và dập nổi lạnh (UV, varnish coating, OPP laminating and cold foil online)
  • Chức năng láng và dập khuôn tròn (Rotary die-cutting and sheeter)

– Hệ thống máy Flexo 8 màu QR-RS260-8C+2F FULL ROTARY LABEL PRINTING MACHINE có thể in trên các chất liệu giấy cuộn: giấy láng, đề can, màng nhôm, nhựa,… dạng cuộn dùng cho máy đóng màng tự động, máy dán tự động.

(The 8 color- flexo printing machine QR-RS260-8C+2F FULL ROTARY LABEL PRINTING MACHINE  can print on a variety of roll materials: glossy paper, sticker, matelize, plastic… rolls used for automatic closing machines, automatic gluing machines).

Hình ảnh giới thiệu máy ( Machine introduction image) :


QR-RS260-8C+2F FULL ROTARY LABEL PRINTING MACHINE