Giới thiệu

Công ty cổ phần In và Bao bì VPC được thành lập năm 1976 với tên gọi Công ty Xuất nhập khẩu và kỹ thuật Bao bì – trực thuộc Bộ Thương mại. Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần In và Bao Bì VPC năm 2018. Với nỗ lực bền bỉ hơn 40 năm qua, VPC đã khẳng định được vị thế trong ngành In và Bao Bì tại Việt Nam.

        VPC printing and packaging JSC is established in 1976 with the name Export Packaging Company  – under the Ministry of  Trade. Transformed into VPC Printing and Packaging Join Stock Company in 2018. With consistent effort over the past 40 years, VPC has attained  a strong position in  printing and packaging field in Vietnam.

       Tầm nhìn ( Vision)

Chúng tôi hướng tới việc áp dụng phong cách làm việc chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến trong chiến lược kinh doanh của mình. Khát vọng của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp giải pháp bao bì toàn diện, hướng tới  xây dựng môi trường bền vững và có trách nhiệm với xã hội.

       We aim for implementing a professional working mindset and advanced technology in our business strategy. Our aspiration is to become a comprehensive packaging solution provider, towards building a sustainable and socially responsible environment.

       Triết lý kinh doanh của VPC nhấn mạnh vào (VPC’s business philosophy emphasizes on):

  • Đạo đức nghề nghiệp (Professtional ethics)
  • Lấy phát triển con người làm trung tâm (People devolopment is our core center)
  • Cam kết cải tiến chất lượng liên tục (Committed to continuous quality improvement)
  • Đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại (Investing in modern technology and machinery)
  • Duy trì các yếu tố môi trường lành mạnh và an toàn (Maintain safe and sustainable enviromental factors)

       Sứ mệnh ( Mission)

Trở thành sự lựa chọn hàng đầu về giải pháp bao bì giấy chất lượng cao, sáng tạo và thân thiện với môi trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sứ mệnh của VPC là nâng tầm giá trị sản phẩm của khách hàng thông qua sự tận tâm trong từng sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Qua đó, khẳng định vị thế và uy tín của chúng tôi trong ngành bao bì.

       Becoming the first choice of high – quality , innovative, and environmentally friendly paper packaging solutions for domestic and foreign businesses. VPC’s mission is to the raise the value of customer’s products through the dedication to each product  and service we provide. Thereby, affirming our position and credibility in the packaging industry.

       Giá trị cốt lõi ( Core Value)

       V: (Virtue business ethics ):Lấy chữ tín làm kim chỉ nam (Credibility is our moral compass)

       P: (People centered development): Lấy phát triển con người làm trung tâm (People devolopment is our core center)

      C: Cam kết mang tới sản phẩm chất lượng ổn định, thân thiện với môi trường và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng (Commitment to deliver stable quality, sustainable packaging products)

***  Xem thêm Catalogue đính kèm

VPC-Brochure-Compressed (tieng viet)

VPC-Brochure-Compressed ( tieng anh)