Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

 Tuyển dụng         1. Công nhân Nam chạy máy Bế: 01 người                 Tốt nghiệp cấp 3, …