VPC- HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẾN VĂN HÓA HỌC TẬP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Chuyên đề 1 : KỸ NĂNG BÁO CÁO – LIÊN LẠC – BÀN BẠC (HORENSO)

& QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC PDCA

 

Qua các hoạt động đào tạo tại VPC, giúp Cán bộ công nhân viên công ty hiểu rõ hơn về công việc, nắm rõ hơn về nghiệp vụ, quy trình làm việc, giúp mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và tối ưu nhất.