HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG & SƠ CỨU CẤP CỨU 2023

Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn lao động , giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào, hàng năm Công ty CP In và Bao Bì VPC đều tổ chức các khóa học huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và Sơ cứu cấp cứu cho Cán bộ CNV trong công ty.

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Cán bộ CNV của Công ty VPC đã được bồi dưỡng, trau dồi kiến thức cơ bản về ATVSLĐ&SCCC: