KHÓA HỌC ĐÀO TẠO SMETA – TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC & TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Ngày 24/10/2023 Khối HCNS – Công ty CP In và Bao Bì VPC đã hoàn thành khóa học SMETA– Tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu dài hạn của bộ tiêu chuẩn SMETA:

Thúc đẩy sự thay đổi bộ máy quản lý doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tiên tiến: Tiêu chuẩn SMETA đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống quản lý linh hoạt và hiệu quả, giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, đảm bảo rằng các cơ sở sản xuất hoạt động một cách an toàn,có trách nhiệm, và đạo đức: Tiêu chuẩn SMETA tập trung vào việc xây dựng môi trường làm việc an toàn và công bằng,  đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội tại các cơ sở sản xuất.

Thúc đẩy sản xuất hợp pháp, nhân đạo tại các doanh nghiệp.SMETA thúc đẩy các hoạt động sản xuất và kinh doanh tuân thủ đạo đức và luật pháp, đồng thời tạo ra một môi trường công bằng và tôn trọng quyền lợi của người lao động.

Hy vọng trong thời gian sắp tới, với những kiến thức đã được các chuyên gia đào tạo chuyên sâu, Công ty VPC sẽ áp dụng chuyển hóa trong sản xuất, ngày một nâng cao nghiệp vụ quản lý, xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả!