VPC VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2024 – BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH

Với mong muốn biểu dương các bao bì xuất sắc nhằm góp phần đề cao, tôn vinh vai trò của công nghiệp bao bì trong nền kinh tế Việt Nam và khuyến khích ý tưởng sáng tạo bao bì hữu dụng, thân thiện với môi trường, Ban Chấp Hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam tổ chức Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024.

Và ngày 8/5/2024, Lễ vinh danh trao Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024” được công bố  tại Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam 2024 (tổ chức tại Bình Dương).

Công ty Cổ phần In và Bao Bì VPC rất vinh dự khi là một trong số các doanh nghiệp bao bì được vinh danh nhận giải thưởng này.