VPC- TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 15/6/2024 vừa qua, Công ty CP In và Bao Bì VPC đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại Hội, Ban Lãnh Đạo Công ty CP In và Bao Bì VPC đã tổng kết tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm từ đó thống nhất các định hướng, kế hoạch và chiến lược phát triển công ty cho năm 2024 và các giai đoạn tiếp theo.

Hy vọng những đề xuất được thông qua trong cuộc họp sẽ là tiền đề giúp VPC tiếp tục duy trì vị thế  trong ngành bao bì, đồng thời không ngừng phát triển để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.