Địa chỉ đơn vị quản lý

Tên thương nhân/ tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VPC

Địa chỉ: Tổ 37, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0903220080 – 024 3963 0722

Mã số thuế: 0108421966

Email: baobi@vpcpack.com