Phương thức liên hệ

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của Quý Khách về việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng tối đa không quá 7 ngày làm việc.

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho Doanh Nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VPC  – Email: baobi@vpcpack.com – Điện thoại: 0903220080 – 024 3963 0722