TỔ CHỨC KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NĂM 2023

Khám sức khỏe định kỳ được xem là dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện với chu kỳ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm, nó giúp người bệnh nắm bắt được tình trạng bệnh lý và phát hiện sớm bệnh nguy hiểm. Do đó không chỉ có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe của mỗi cá nhân và còn là việc đảm bảo nguồn nhân lực cho mỗi doanh nghiệp.

Nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp được phát sinh từ vấn đề chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người lao động. Đây được xem là phương pháp giúp đảm bảo nguồn lực lao động hiện tại cho mỗi cơ quan doanh nghiệp. Và được xem là yếu tố cần thiết và quan trọng.

Ngoài tuân theo các điều Luật và Thông tư được ban hành thì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động mang lại giá trị lợi ích to lớn cho mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Không chỉ doanh nghiệp mà khám sức khỏe chính là quyền lợi và lợi ích to lớn đối với mỗi cá nhân người lao động.

Ngày 13/1/2024, Công ty CP In và Bao Bì VPC  tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho CB-CNV Công ty.